Malulen Emekli Maaşı

Malülen Emekli Maaşı Nasıl Alınır ?

Malulen emekli maaşı kişinin yaşına bakılmaksızın çalışma iş gücünü % 60 ve üzeri oranda kaybeden ve çalışamaz duruma gelen SSK’lı veya Bağ-Kur’lu sigortalıların geçimini sağlamaları için SGK kanununda yer alan sigorta şartlarını sağlamaları kaydıyla erkenden emekli olma imkanıdır. Kamu çalışanlarının yukarı da belirtilenlerden ayrı olarak çalışamaz duruma  geldiklerinde malulen emekli olabilirler.

Emeklilik türlerinden birisi de malulen emekliliktir. Malulen emeklilik çalışanların iş göremezlik durumunda ortaya çıkan bir emeklilik durumudur. Malulen emekli olabilmek için ana şart iş göremezlik iş yapamazlık durumunun olmasıdır. Malulen emeklilik hem memurlar hem de işçiler için geçerli olmaktadır. Malulen emekli olabilmek için gerekenler yasa ve yönetmeliklerde şartları belirlenmiş durumdadır.

Sigortalıların veya işverenlerin talebi üzerine SGK’nı belirlediği hastanelerin sağlık kurallarına göre düzenlenecek rapor ve belgeler Sağlık kurulunca incelenmektedir. İnceleme sonrasında sigortalı bireyin çalışma iş gücünün iş kazası veya herhangi bir hastalık sonucu %60 ve üzeri kaybetmiş olması durumunda SGK tarafından malulen emekli olmaktadırlar. Malulen emeklilik için kesinlikle bir yaş şartı bulunmaz.

Malulen emeklilik kavramı ülkemizde 5510 sayılık Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yaslarla belirlenmiş kavramlardır. Malullük SGK ödemesi yapan, kendi işinin sahibi Bağ-Kur’ lular, Kamu kuruluşlarında çalışan memurların herhangi bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışamaz hale gelmesi durumunda malülen emekli olur.

Malulen emekli maaşı ne kadar oldu ?

Yaklaşık 40 yıldır değişmeyen malulen emeklilik şartları değişti. Kronik ve kanser hastalarının da dahil edildiği düzenlemeye göre tüm kanser hastaları koşulsuz olarak malül kabul edilecek. Ayrıca 21 çeşit hastalıktan malül sayılan kişilere de malülen emekli maaşı ödenecek. Ödenecek maaş yaklaşık 971 lira olacak.

Ağır hastalıklara boğuşmalarına rağmen bir türlü emekli olamayan kişiler için SGK’dan ilaç gibi bir haber geldi. Neredeyse 40 yıldır değişmeyen yönetmelik değişti. SGK günümüz hastalıkları üzerinde pek çok çalışma başlattı. Artık pek çok hasta malulen emekli olabilecek.

〉〉 Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının verilerine göre yaklaşık 114 bin 624 sigortalı hasta birey malülen emekli maaşı alıyor. Ancak eski yönetmelikte malülen emekli olabilme imkanı çok dar iken değiştirilen yönetmelik ile birlikte 21 hastalıktan malülen emekli olunabilecek. Malülen emekli olacak kişilere 971 lira aylık ödenecek.

Yeni düzenlemeye göre önceden malülen emekli başvurusu yapıp, başvurusu reddedilenlere yeniden malulen emekli olma  imkanı geliyor. Malulen emekli maaşı alabilmek için iş gücünün en az %60’ını kaybetmek gerekiyor. Ayrıca en az 10 yıl sigortalı çalışmış olup ve en az 1800 sigorta primi ödenmiş olması gerekiyor. Sigortalı bireylerin sağlık hizmetleri sunucularından  alacakları malüliyet raporları malül sayılması için yeterli değildir. Sigortalı bireyin malül sayılabilmesi için çalışma gücünün %60’ını kaybettiği Sağlık Kurumu’nca tespit edilmesi gerekmektedir.

Malulen emeklilik kesinlikle bireyin yaşına bakılmaksızın iş çalışma gücünün en az % 60’ını kaybetmesi durumunda  SSK ve Bağ-Kur ‘lu bireylere verilen emekli olma durumudur.

Malulen Emekli Maaşı İçin Müracaat

Sigortalının örneği ilgili kurum tarafından hazırlanan Tahsis Talep Ve Beyan Taahhüt Belgesi ve bir adet belgelik fotoğrafı ile en son çalıştığı iş yerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik iş müdürlüğüne ve sosyal güvenlik merkezine başvurmalıdır.

Malüllüğün Tespiti İçin Sevk İşlemi

En az 1800 prim gün ödemesi yapan sigortalılar, en son sigortalı bulundukları ildeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine giderek bir sağlık kuruluşuna sevk yapılmasını isteyebilirler. Sigortalının malüllük tespitine ilişkin  tüm masraflar kurum tarafından karşılanmaktadır.

Malulen Emekli Maaşı Ne Kadar

Çalışma İş gücünü %60 oranında kaybetmiş bir kişinin 4a sigorta primini ödemeleri ve malülen emekli olması durumunda  800 ile 1000 TL arası malülen emekli maaşı ödenir.

Çalışma İş gücünü %60 oranında kaybetmiş bir kişinin 4b sigorta primi ödemeleri ve malülen emekli olmaları durumunda 800-1000 TL arasında malülen emekli maaşı ödenir.

Çalışma İş gücünü %60 oranında kaybetmiş bir kişinin 4c sigorta primini ödemeleri ve malülen emekli olmaları durumunda, 1600-1800 TL arasında malülen emekli maaşı ödenir.

Malülen Emekli Maaşı Almanın Koşulları Nelerdir ?

Kurum Sağlık Kurulunca Malülen emekli sayılan kişilerin Malülen emekli maaşı alabilmeleri için,

  • En az 10 yıldır sigortalı çalışıyor olması ve en az 1800 gün sigorta primi ödemiş olması, başka birinin bakımına muhtaç derece de malül ise sigortalılık süresine bakmadan 1800 gün sigorta primi ödemiş olması, malüllük, yaşlılık veya ölüm sigorta primi bildirmiş olması.
  • Malüliyet nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı yerden ayrılması veya faaliyetine son verip görevden ayrılması
  • Kendi işinin sahibi olan esnaf zanaatkar gibi kişilerin genel sağlık sigortası primlerinin de ödenmiş olması ve primlerine ilişkin herhangi bir borcunun olmaması
  • Kuruma yazılı dilekçe ile başvuru yapmış olması gerekmektedir.

Malülen Emekli Maaşı Alabilmek İçin Nereye Başvurulur ?

Sigortalı kişi veya sigortalı kişinin işvereni, maluliyet durumunu tespit edebilmek için sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik ile müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak başvurmaları gerekir. Kişi yazılı başvurusunu yaptıktan sonra yetkili sağlık hizmet sunucuları kurullarına sevk edilecektir. Sağlık kurullarında düzenlenne raporun  sonucuna göre Kurum Sağlık Kurulu sigortalının malüle emekli olup olmadığına karar verecektir.

Malülen Emekli Maaşı Müraacatı İçin Gerekli Belgeler

Kamu kuruluşları hariç başka bir iş yerinde çalışan 4/a sigortalılar ve kendi adına çalışan kendi işinin sahibi 4/b sigortalılar için

  • Tahsis ve Talep Beyan Taahhüt Belgesi
  • Sigortalının İşten Ayrılış Bildirgesi

Kamu kuruluşlarında çalışan 4/c’li sigortalılar için,

Malülen emekli maaşı alınabilmesi için, işten ayrılanların şahsen veya vekaleten hala çalışanların ise bağlı bulunduğu kurum aracılığıyla yapılacak olan başvuru

  • Malülen Emekliye sevkine ilişkin emekli sevk onayı
  • Maluliyetin tespiti için alınan Sağlık Kurulu Raporu

Malülen Emekli Maaşı Kesilebilir Mi Ne Zaman Kesilir ?

  • Sigortalı çalışanların 5510 sayılı kanun kapsamında veya yurt dışında çalışmaya başlamaları durumunda emekli maaşı kesilir.
  • Kontrol sonucu malüllük durumunun ortadan kalkması durumunda malülen emekli maaşı kesilir.

Malülen emekli maaşı ne kadar? malülen emekli maaşı gibi pek çok soruya yazımızda yanıt verdik. Sigortalılar ve emekliler gibi diğer yazılarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.

malulen emekli maaşı sorgulama

malulen emekli maaşı

Emekliye faizsiz kredi veren bankalar yazımızı da okuyabilirsiniz.

Yorum Yapın