Kaz Yetiştiriciliğine Devlet Desteği

Kaz Yetiştiriciliği Hibe 2018

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı geride bıraktığımız günlerde 2018 yılı için damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet ve ekipman alımı, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, alet ve ekipman alımı için kaz yetiştiriciliğine devlet desteği adı altında ödeme yapılacağının tebliğini yaptı. Şubat ve Mart ayı 2018 yılı için kaz yetiştiriciliğine devlet desteği 250.000 Euro’ya kadar olacaktır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliği ile ilgili desteğini açıklayarak desteğinin uygulama yönetmeliğini yayımladı. Uygulama yönetmeliği kapsamında belirtilen illerde 1.000 adet kapasiteli damızlık kaz, 500 adet kapasiteli ticari kaz ile 1000 adet kapasiteli ticari hindi işletmelerinin destek kapsamında olacağı ayrıca belirtildi.

Kaz Yetiştiriciliği ve Pazarı

15 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazetenin 18. Sayfasında Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği, Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğin de 8. Maddesi gereğince Bakanlıkça belirlenen illerde 1000 adet kapasiteli damızlık kaz, 500 adet kapasiteli ticari kaz ile 1000 adet kapasiteli ticari hindi işletmeleri desteklenir. İlgili maddenin 2. Bendinde Uygulama rehberinde belirtilen esaslar çerçevesinde yatırım için başvurusu onaylanan yetiştiricilere, damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet ve ekipman alımı, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, alet ve ekipman alımı için destekleme ödemesi yapılır. Kaz yetiştiriciliğinde destekleme ödemesi, yatırımcı tarafından hayvanların teminini müteakip gerçekleştirir.

Kaz Yetiştiriciliğine Devlet Desteği

Kaz Yetiştiriciliği Devlet Desteği

Kaz yetiştiriciliği hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortaklıkları yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcılara Karar kapsamında hibe kullandırılmaz.

 Kaz Yetiştiriciliğinde Hibe Desteğinde 1.000 Kaz Yeterli

Damızlık ve ticari kaz yetiştiriciliğinde desteklerden bakanlıkça belirlenen illerde 1000 adet kapasiteli damızlık kaz, 500 adet kapasiteli ticari kaz ile 1000 adet kapasiteli ticari hindi işletmeleri yararlanacak. Yatırım için başvuruları onaylanan yetiştiricilere, damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine ve alet ekipman alımı için gerekli destekleme demesi yapılacak. Bu kapsamda Kaz yetiştiriciliğinde destekleme ödemeleri ancak hayvanların temin edilmesinden sonra yapılacağı unutulmamalıdır.

Kaz Yetiştiriciliği Hibe Kredisi Almak İçin Ne Yapmalıyım?

Yarımcılar, proje tutarının desteklemeye tabi kısmının üzerini kendileri karşılarlar, buna yönelik öz kaynak belgelerini il proje değerlendirme komisyonuna sunarlar.

Yatırımcılar, proje kapsamında kurulan işletmelerini teminat olarak gösteremezler. Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve yatırımını tamamlayan yatırımcılar anacak yararlanabilmektedirler.

Kaz Yetiştiriciliğine Devlet Desteğinden Faydalanmak isteyenler belirtilen süreler içerisinde ikamet ettikleri il/ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvurular başvurunun yapıldığı yıl için geçerli olacaktır. Kaz Yetiştiriciliğine Devlet Desteğinden Faydalanmak isteyenlerin aynı konuyla ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.

Hibe desteğiyle ilgili yapılan müracaatları il değerlendirme komisyonlarınca 15 gün içerisinde inceleneceği ve belirtilen temel kriterlere uygun projelerin sonucunu il müdürlüklerince yatırımcılara tebliğ edileceği belirtilmiştir.

Kaz Yetiştiriciliğine Devlet Desteğinden Faydalanan İşletmelerin Denetimi

İl Müdürlüklerince beş yıl süre ile yılda en az iki defa olmak üzere işletmeler denetlenir. Yapılacak olan kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata ve noksanlıklar, verilecek süre içerisinde giderilmesi için yatırımcıya yazılı olarak bildirilir. Yatırımcı, beş yıl süre ile yatırım konusunda faaliyetini sürdüreceğine dair taahhütname verir. Arı yetiştiriciliğinde verilen devlet desteğinde faaliyet süre taahhütnamesi üç yıl olmasına karşın, Kaz Yetiştiriciliğine Devlet Desteğinden Faydalanan İşletmelerinde faaliyet süre taahhütnamesi beş yıl olduğu unutulmamalıdır.

1 Yorum

  • AYDIN Sökeden yaziyorum kaz yetiştiriciliği hibe desteğinden faydalanmak istiyorum

Yorum Yapın