Maaşı Ödenmeyen İşçi Nereye Başvurmalı ?

Her insan bir gelir elde edebilmek ve geçinebilmek için çalışmak zorundadır. Çalışılan iş yerinde hem çalışanın  hem de işverenin birbirlerine karşı hakları vardır. Bu yazımızda sizlere maaşı ödenmeyen işçi nereye başvurmalı onu anlatacağız.Keyifli Okumalar.

Maaşı ödenmeyen işçi nereye başvurmalı

İş Kanununa göre maaşı ödenmeyen veya geç ödenen işçinin bazı hakları bulunmaktadır.
Maaşının zamanında ödenmemesi İş Kanunu bakımından iş sözleşmesinin haklı feshine neden oluşturmaktadır. İşçilerin maaşlarının zamanında ödenmemesi veya iç ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini fesih edip neler yapabilme hakkının olduğunu bu yazımızda detaylıca açıklayacağız Keyifli okumalar.

Maaşı Ödenmeyen İşçi Ne Yapmalı

Maaşını alamayan işçi nereye başvurmalı? maaşı ödenmeyen işçiler tarafından haklı olarak sıkça sorulan bir sorudur. Ancak bu noktada maaşını alamayan işçinin ne istediğini bilmemiz gerekli. İşçi işten ayrılmak mı istiyor, yoksa maaşını alıp işine devam mı etmek istiyor. Maaşını alamayan işçinin talepleri bu noktada önem arz etmektedir.

Maaşı ödenmeyen işçi aşağıda yazılan iki maddeyi uygulama hakkına sahiptir.

  • İş Kanununa göre maaşını alamayan işçi iş sözleşmesini sözleşme şartlarına uygun bir şekilde feshedebilir.
  • İş Kanunu gereğince işçi iş yapmayabilir.Ancak iş yapmama olayı evde oturarak olmaz, işçi her sabah aynı saatte işe gider ancak iş yapma vazifesini yerine getirmez.Bunun için ne işten çıkarılabilir ne de işveren tarafından şikayet edilebilir. İşveren ücret ödeyene kadar işçi iş yapmama hakkına sahiptir.

İşçi maaşı sürekli ödenmediği veya sürekli geç ödendiği için işten ayrılmak istiyorsa iş sözleşmesini feshedebilir. Ancak bu durumda işçi işverene ihtarname göndermeli ve ihtarname süresini beklemesi gerekmektedir. İhtarname süresince  işçi maaşını alamazsa bu durumda noter kanalıyla iş sözleşmesi feshedilir. Ve işçi haklı bir şekilde işten çıkar.

Ayrıca noter tarafından ödenmeyen maaşlar da talep edilecektir. İşveren ihtarname süresi içerisinde işçinin haklarını ödemekle yükümlüdür. İşçi hala maaşını alamazsa bu durumda ikinci yol olan ara bulucu yöntemini deneyecektir. Kişi ara buluculuk yöntemine başvurduktan sonra hala maaş alamazsa işverene dava açma hakkına sahiptir.

Bazı işçiler maaşını alamasa da işten ayrılmak istemeyebilir. Bu durumda işçi yine iş vazifesini yerine getirmeme hakkına  sahiptir. Ayrıca işverenin maaşını düşük ödemesi veya zamanında ödememesinin nedeninin mücbir bir sebebi olmaması gerekir. İşçi her zamanki iş saatlerine işe gitmeli ancak iş yapmamalıdır. İşveren bu süre zarfında iş sözleşmesini feshedemez veya
çalışanın yerine birini alamaz.

Maaş En Fazla Kaç Gün Gecikebilir ?

Maaşı ödenmeyen işçi nereye başvurmalı sorusunu yanıtlamakla beraber maaşının en fazla kaç gün gecikebileceğinden de bahsetmeliyiz. İşçi maaşının geç ödenmesi nedeniyle iş görmekten kaçınabilme hakkının bulunduğunu söylemiştik. Ancak bu hakkını kullanabilmesi için maaş tarihinden itibaren en az 20 gün geçmesi gereklidir. Dolayısıyla ödeme  gününden itibaren 20 gün geçmiş ise işçi maaşı ödenmediği için iş yapmama hakkını kullanabilir.

Maaşı ödenmeyen işçinin iş sözleşmesini feshedebilme hakkının bulunduğunu söylemiştik. İş sözleşmesini feshedebilmek için  öngörülmüş bir süre mevcut değildir. Ancak bu konuda dürüstlük kurallarına uygun davranmak gereklidir.

Örneğin 5 yıl boyunca maaşı günü gününe yatan bir işçinin sadece 1 ay maaşı 2 gün geç yattığı için iş sözleşmesini feshederse bu durum dürüstlük kurallarına aykırı olacaktır. Bu duruma karşın işçi iş sözleşmesini feshederse hak ve menfaat kayıpları yaşaması kaçınılmaz olacaktır. Yargıtayın da bu konuda kararları vardır. Maaşı geç yatan işçi hazırlayacağı ihtarnameyi işverene göndermelidir. İhtarname hazırlarken mutlaka bir işçi avukatına danışınız.

1 Yorum

Yorum Yapın